مهارت های مدرس

UI
UX
VI
Photoshop - Figma - XD

عطا حیدی زاد

طراحی رابط کاربری و گرافیک
عطا حیدری زاد

طراح گرافیک و رابط کاربری هستم. حدود 5 ساله تو عرصه گرافیک فعالیت میکنم. عاشق گرافیکم 🙂